Vår postorderverksamhet har upphört

Postorderverksamheten har nu helt överlåtis till Svensk Ekomarknad

…och helt överlämnats till Svensk Ekomarknad.

Ronneby Ekomarknad har nu helt upphört med sin postorderverksamhet,  och fullt ut lämnat över denna till Svensk Ekomarknad. Vårt fokus kommer i fortsättningen, så som tidigare har nämnts, enbart att ligga på det lokala, dvs på försäljning av ekoprodukter inom Ronneby kommun.

Fram till dess att vi har öppnat portarna till ett planerat ekovaruhus här i Ronneby, samt anpassat Ronneby Ekomarknads webbsajt till de nya förhållandena, hänvisar vi emellertid även kunderna inom Ronneby kommun till Svensk Ekomarknad. Svensk Ekomarknad tar samtidigt med övertagandet av Ronneby Ekomarknads postorderverksamhet givetvis även över alla eventuella åligganden till följd av Ronneby Ekomarknads tidigare postorderförsäljning.

>>> Klicka här för att komma till Svensk Ekomarknads webbsajt och ebutik. Välkomna! >>>

Lämna en kommentar...

*