Ekorörelsen – ekosymbol och frihetsrörelse

Ekorörelsen är i första hand namnet på den fyrfärgade figuren som du kan se här till höger. Den är ett grafiskt försök att beskriva och förtydliga det vi kallar ekoordning. Figuren är tänkt som en förenande, helande och frigörande symbol, som förhoppningsvis kan komma att vara till nytta för alla som vill hitta vägen till ett bättre liv, och en bättre tillvaro. Den språkliga definitionen av ordet “eko” är även i detta hänseende givetvis densamma som den som beskrivs under Ekogrund.

Ok, men vad vill vi då visa med denna symbol?

Jo, om man vill göra en kortfattad och förenklad beskrivning av vad vi vill visa med symbolen så kan man säga att

  1. Rött står för Vila/kraftsamling, Vinter, Natt och Ekonomiskt (hushållning/försörjning),
  2. Gult för Kreativitet/skapande, Vår, Förmiddag och Ideellt (nyskapande/utveckling),
  3. Grönt för Växande/mognande, Sommar, Eftermiddag och Socialt (samhälle/samvaro), och
  4. Blått för Harmonisering/eftertanke, Höst, Kväll och Unicitetiskt (enhet/helhet).

Ekorörelse-ordningen följer jordens kretslopp kring solen, vilket bl a innebär att året (och därmed också den röda årstiden) börjar när vintersolståndet infaller, samt att den nya dagen (och därmed också den röda tiden på dygnet) börjar kl 12 på natten. Förutom dessa fyra färger finns också vitt och svart representerat, om än något osynligt, i den virvlande Ekorörelsen, där vitt är vidgande och svart sammandragande. Det finns naturligtvis mycket mer att orda om när det gäller denna symbol, men detta får räcka tills vidare. Använd din fantasi, för mycket (ja, kanske allt) av det som denna symbol står för finns troligen inom oss alla, om än något fördolt, som en följd av den prägling vi utsatt och utsätter oss för.

Ekorörelsen kan också vara något mer än bara en symbol

Ekorörelsen kan också vara en folkrörelse, en social, ekonomisk, ideell och unicitetisk frihetsrörelse, om du vill. Oavsett vad som engagerar dig så finns det i ekoordningen alla de grundläggande ingredienser som behövs för att Ekorörelsen också skall kunna vara din frihetsrörelse. Här finns ordningen och lösningarna för de socialt engagerade, för de ekonomiskt lagda, för de konstnärligt kreativa, för de hälsomedvetna, för de andligt sökande, för de frihetsälskande, för de sällskapsglada, för enstöringarna, för gamla och unga, för friska och mindre friska, för funktionsdugliga och mindre funktionsdugliga, för troende och icke troende, osv. Ja, kort och gott, här finns troligen ordningen och lösningarna för alla. Har du svårt att tänka dig det? Det är förståeligt, och det är också klokt att inte anamma något nytt innan man har testat det hela och förankrat det inom sig själv. Så var gärna kritisk, och kom gärna med frågor och synpunkter. Det kan du göra via någon av kontaktvägarna på vår kontakt-sida.