Utveckling av föreningen och verksamheten

Ronneby Ekomarknad finns till för att göra det möjligt för människor i Ronneby kommun att ha tillgång till en handel som bygger på totalansvar och som kontrolleras av folk inom kommunen. Föreningens upplägg och det faktum att verksamheten vilar på ekogrund borgar för detta.

Dags för en skarp version

Verksamheten har hittills mest varit av förberedande slag. Man kan säga att den har befunnit sig i ett beta-stadie, om man vill tala datorspråk. Nu tycker vi att det räcker med förberedelser, och att det är dags för en skarp version.

Att vi nu har bestämt oss för att gå ut med en skarp version av verksamheten betyder givetvis inte att allt är perfekt och i ordning, utan bara att det hela är i sådan ordning att vi nu ser det som möjligt med en full och ohämmad aktivering.

Ebutiken börjar finna sin form

Webbsajten, och dess ebutik, har börjat finna sin form, och de flesta funktionerna är på plats. Det som främst återstår nu är att skapa en forum/support-del, att integrera ebutiken med vårt administrativa system (Fortnox), att lägga in mängder av intressanta produkter, och att allmänt förfina och snygga till sajten.

Så länge som Ronneby Ekomarknad är det enda, eller ett av få varuhus på ekogrund, kommer hela Sverige att ha tillgång till ekoprodukter via föreningens ebutik, men successivt kommer naturligtvis såväl ebutiken som verksamheten i allmänhet att övergå till att vara helt lokal.

Ett fysiskt varuhus på gång

Att finnas på webben är givetvis viktigt, men ännu viktigare när det gäller handel är naturligtvis den fysiska tillvaron. Vi är just nu i startgroparna för ett iordningställande av en första enkel version av ett varuhus på ekogrund. Mer information om detta kommer framöver.

Först när det fysiska varuhuset är i ordning, vilket vi hoppas skall vara relativt snart, kommer vi att börja slå på stora trumman för Ronneby Ekomarknad. Fram till dess är det i stort sett bara relativt försiktig marknadsföring av ebutiken som gäller.

Delta gärna i verksamheten

Om du tycker att kvaliteté och människors verkliga behov bör gå före pengajakt, och att det är viktigt att vi människor själva kan styra vår vardag, så har du här en utmärkt möjlighet att medverka såväl till detta som till en bättre handel i allmänhet. Läs mer på Häng med-sidan.

Alla kan bidra med något, men vi är i nuläget speciellt intresserade av att få kontakt med intresserade som har kunskaper inom någon eller några av föreningens verksamhetsgrenar, som vill vara med vid iordningställandet av den fysiska butiken, eller som vill fungera som kontaktperson inom sitt närområde. Att vara kund är givetvis också ett bra sätt att bidra.

Var gärna med och sprid detta

Om du gillar upplägget för Ronneby Ekomarknad hoppas vi att du tipsar dina vänner och bekanta om verksamheten. Det är den bästa vägen för oss att nå ut med det hela. Den vanliga reklamvägen är naturligtvis inget som tilltalar oss.

Om du saknar en dylik verksamhet i din egen kommun, och kanske vill medverka till att en sådan kan komma till stånd, är du välkommen att kontakta oss för ett ev spridande av konceptet till din kommun. Vi vill nämligen inte ha detta koncept för oss själva, vilket annars är ganska vanligt i samhället, utan vill tvärtom sprida det i så stor utsträckning som möjligt.