Häng med i denna ekorörelse

Ekohandel är bra för alla

Handel måste inte vara kommersiell och girig, även om det är lätt att tro det. Den kan faktiskt vara präglad av idealitet, och vara till nytta för alla. Med det ideella upplägg och den ekogrund som gäller för Ronneby Ekomarknad har vi en handel som mycket väl kan vara bra för alla, och som med sin verksamhet och sina produkter även lär kunna bidra till ett helande för såväl kund som tillvaro. För att detta skall bli märkbart behöver dock fler engagera sig i verksamheten.

Fler aktiva behövs i föreningen

Hör av dig till oss om du vill vara med i uppbyggnaden och utvecklingen av denna helande och nyskapande ekorörelse. Du kan delta i den omfattning och på det sätt som passar dig. Alla kan göra något, men vi är speciellt intresserade av att få kontakt med intresserade som har kunskaper inom någon eller några av föreningens verksamhetsdelar, eller som vill fungera som kontaktperson inom sitt närområde. En ny dimension och nya möjligheter väntar på dig.

… och fler lokala producenter

Lokal produktion och lokal försörjning är viktigt i ett ekosamhälle. Vi vill ta vara på de resurser som finns, och bidra till en ökning av lokal produktion och försörjning inom Ronneby kn och dess närhet. Hör av dig till oss, via svarsformuläret nedan eller via kontaktvägarna på Kontakt-sidan, om du har idéer om detta och/eller produkter som du kan tänka dig att leverera till oss.

Svarsformulär för dig som vill hänga med

Ditt namn: (obligatoriskt)

Din epostadress: (obligatoriskt)

Telefonnummer:

Ditt sätt att hänga med: (obligatoriskt. håll nere Ctrl för fler val)

Specificera gärna hur du vill engagera dig:

Spamhindrande fråga:
100+33=?