Köpvillkor och garantier

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Ronneby Ekomarknad har bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. När kreditgodkännande, förskottbetalning eller särskild fraktöverenskommelse är aktuellt skall dock avtalet om köp ses som träffat först efter nämnda överenskommelser. Ronneby Ekomarknad har ägande- och återtaganderätt till samtliga varor tills dess att full betalning har erlagts.

2. Priser

I angivna priser ingår moms med 25, 12 resp 6%, beroende på vilken skattesats som gäller för produkten. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Ronneby Ekomarknad inte har någon möjlighet att råda över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Leverans

Fram till dess att varuhuslokaler har blivit iordningställda kommer varorna huvudsakligen att tillhandahållas via hämtning (efter överenskommelse), via hemleverans, via leverans till Närcentra för hämtning där, eller via transporter med DHL och Posten. Vilka fraktvillkor och fraktkostnader som gäller för din specifika beställning får du normalt besked om i kassan.

Inom Ronneby/Kallinge tätort är det fri hemleverans för beställningar på minst 500 kr. Samma belopp gäller för fri hämtning vid Närcentra i övriga kommundelar inom Ronneby kommun, med undantag för Backaryd, Hallabro och Eringsboda, där beställningsgränsen för fri hämtning vid Närcentra är 800, 1000 resp 1200 kr. Vi hoppas dock snarast kunna ha en 500 kr-gräns även för dessa kommundelar.

För Karlshamns och Karlskrona kommuner gäller likaså fri hämtning, vid särskild hämtplats i Karlshamn resp Karlskrona tätort, vid beställningar på minst 500 kr. Givetvis kan du som bor i Ronneby, Karlshamns och Karlskrona kommun även få varorna skickade med DHL och Posten.

För övriga landet är det enbart transporter med DHL och Posten som gäller, och frakt debiteras här för alla leveranser i förhållande till volymvikt och geografisk belägenhet. För DHL-leveranser går det att välja hämtning vid utlämningsställe eller leverans direkt till din dörr. Posten använder vi i huvudsak för sådana beställningar som vi tycker är lämpliga att leverera som brev. Val av fraktalternativ göres i Kassan, där också besked om fraktkostnaden erhålles, med undantag för produkter som kräver särskild fraktöverenskommelse.

Varor som finns i lager är klara för att skickas/levereras inom 2 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning och, när så är erforderligt, träffat behövliga särskilda överenskommelser. För varor märkta med Beställningsvara kan det ta ytterligare några dagar.

4. Betalning

Betalning kan ske via faktura, via kort och bank genom Payson, i förskott genom insättning på vårt plusgirokonto, vid hämtning av varan, eller i samband med mottagandet av varan. Betalning via faktura är i stort sett enbart tillgängligt för kunder inom Ronneby, Karlshamns och Karlskrona kommuner, och enbart under förutsättning att vi erhållit org/personnr, och godkänt krediten. Vid betalning i samband med mottagandet av varan debiteras en extra avgift på 120 kr. För paket som inte löses ut förbehåller sig Ronneby Ekomarknad rätten att debitera kunden för kostnaderna för returfrakt, samt en hanteringskostnad på 100 kr.

5. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utanför vår kontroll. Det kan t ex ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om detta inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

6. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar varorna. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.

7. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelse. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i emballaget och förpackningen som den skickades ut i. Ronneby Ekomarknad följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

8. Reservationer

Vi reserverar oss för Force Majeur, samt för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

Om du vill läsa om vad som gäller enligt Konsumenköplagen, Distansavtalslagen mm kan du till exempel besöka webbsajterna för ARN och Konsumentverket.