Produkter i fokus

Här presenterar vi löpande nya och ”gamla” produkter, som vi för tillfället är extra angelägna om att göra er uppmärksamma på. De senast inlagda produkterna visas först i listan. Måhända är rubrikerna lite kryptiska. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Förklaring finns nedan.

Produkter i fokus insorterade per resp huvudavdelning:

Rem’s huvudavdelningar är Allmänt rem (All) – Dagligvaror (Dav) – Data och kontor (Dok) – Hus, hem och trädgård (Hht) – Kläder och skor (Kos) – Komm och transport (Kot) – Litteratur och konst (L&k) – Ljud och bild (Lob) – Prod och verksamhet (Pov) – Övriga produkter (Öpr).

Samtliga produkter som vi just nu fokuserar lite extra på:

Visar alla 14 träffar