Produktidéer

Produktidéer och förslag till nya produkter

Här presenterar vi produktidéer och förslag till nya produkter som vi vill att fler skall kunna ta del av, och tycka till om. Kom gärna in med synpunkter på dessa idéer och förslag (t ex via vår Kontakt-sida), och kom gärna in med era egna produktidéer och föslag till nya produkter, så att vi kan presentera även dessa i den här avdelningen, eller ta in dem direkt i vårt sortiment.

Aktuella produktidéer och förslag sorterade på resp huvudavdelning:

Rem’s huvudavdelningar är Allmänt rem (All) – Dagligvaror (Dav) – Data och kontor (Dok) – Hus, hem och trädgård (Hht) – Kläder och skor (Kos) – Komm och transport (Kot) – Litteratur och konst (L&k) – Ljud och bild (Lob) – Prod och verksamhet (Pov) – Övriga produkter (Öpr).

Samtliga aktuella produktidéer och förslag hos Ronneby Ekomarknad:

Inga produkter matchade ditt val.